Vi er super stolte over at have udviklet Facility Management sammen med Nordea!
Dette system kan alle virksomheder med flere lokaliteter have glæde af og tjene rigtig mange penge på.
Læs hele case - Klik her 

Cases

Nordea Facility Management Center har behov for mere effektiviseret arbejdsproces i forbindelse med opdatering af kontrakter med serviceleverandøren indenfor rengøring. For at imødekomme dette behov, har BUANCO lavet en kontraktportal med kundespecifik indgang.


Forretningsmæssige behov

Tidligere foregik opdateringerne af kundekontrakterne ved, at Nordea udformede opdateringerne, printede dem ud og kørte herefter rundt til samtlige afdelinger i landet for at hæfte dokumentet ind i den fysiske mappe, der indeholdt den samlede servicekontrakt med leverandøren. Herefter kunne leverandøren selv se, hvad kontrakten indeholdt, og hvilke opdateringer og ændringer der var lavet.

Afdelingschef for Facility Management i Nordea fortæller, at det var meget ressourcekrævende. Det tog enormt lang tid at lave de ting, og vi brugte meget tid på distribution i forhold til, hvad vi reelt fik ind for det. For de enkelte afdelinger betød metoden, at de fik opdateringer for sent, idet de typisk blev modtaget 2-3 dage efter rekvisition, og at man brugte megen tid på at køre rundt til de enkelte afdelinger for at sætte de nye papirer i mappen.

Sammen med BUANCO fik Nordea sat skub i udviklingen af en portal til aftalestyring, der centralt skulle håndtere afdelingens kontrakter med leverandøren af rengøring.

Portalen indeholder samtlige kontrakter, som Nordea har med deres serviceleverandører. Der er én administrator, der dagligt foretager opdateringer i kontrakterne. Disse opdateringer kommer derfor ud til afdelinger i samme sekund, de bliver skrevet ind. Systemet sikrer fuld tilgængelighed og effektiv dataudveksling mellem Nordea og deres eksterne samarbejdsparter.


Fordele for Nordea

Implementeringen af distributionsportalen har på bedste vis indfriet Nordea ønske om nem og hurtig adgang til servicekontrakterne samt distribution af opdateringer til kontrakterne i de enkelte afdelinger.

  • Kunden har hurtigt adgang til den opdaterede version.
  • Én indgang til samtlige kontrakter
  • Årlige besparelser på porto og fysisk opdatering
  • Mulighed for pris forhandling med leverandørerne pga. overblik over priser og serviceniveau
  • Frigivelse af ressourcer på 1⁄2 mandeår
  • Tilbagebetalingstid på 1 år!

 
 

Close [X]