Der findes uanede muligheder med BUANCOs produkter.
Vi finder den løsning, der passer til netop din virksomhed - nemt, enkelt og fleksibelt!

Løsninger

Alt administreres fra et brugervenligt Windowsprogram, og man slipper for at skulle have låsesmede til at omkode låse og nøgler

Sikkerhedsniveauerne for de enkelte døre kan indstilles på mange forskellige måder:

  • Dør står helt åben
  • Der skal anvendes ID-medie
  • Der skal anvendes ID-medie og pinkort
  • Dør åbner først, når to personer har identificeret sig
  • Dør er låst
  • Første kort “låser op”. Døren er låst indtil første medarbejder møder, hvorefter døren vil stå ulåst
  • Døren skifter mellem at stå åben eller lukket, for hver gang man bruger sit identifikationsmedie

Et identifikationsmedie blacklistes automatisk efter tre fejlslagne forsøg og skal herefter
”låses” op af administrator for at kunne bruges igen.

Med receptionsmodulet kan man se, hvem der er mødt, og hvor og hvornår de sidst er set
af systemet.

Integreret tyverialarm slår automatisk tyverialarm til og frakobler automatisk, når første
mand møder.

Sende alarmer til kontrolcentral eller via sms.

Integration til videoovervågning.

Tidsregistrering samt kantine- og automatkøb med samme identifikationsmedie.

Udlånsregistrering holder styr på udlån af computere, telefoner, kameraer, biler og hvad
man ellers har behov for.

Integration til en lang række eksterne systemer: SAP, EASY-A, Stads, Silkeborg Data,
Navision, og mange flere.

Visiteringer et modul hvor en medarbejder tilfældigt kan udtages til visitering.
Visiteringshyppighed kan indstilles. Har man mistanke til en person, kan denne udpeges til
at blive udtrukket til visitering næste gang.

Via web kan den enkelte medarbejder vedligeholde sine stamdata (navn, adresse, osv), se
sine kantinekøb og opvaluere sin saldo via betalingskort.

Ved hjælp af kortfabriksmodulet kan man selv designe, printe og kode plastik-magnetkort.

I store installationer eller i systemer hvor flere virksomheder bruger samme anlæg, kan
brugerne divisioneres, således at den enkelte virksomhed kun administrerer sine egne
brugere.

Er anlægget fordelt over flere lokationer kan man med fordel opdele systemet i flere sites,
hvor de enkelte sites fungerer som selvstændige anlæg, mens brugerne gives adgang til
de forskellige sites.

I installationer, hvor de enkelte brugere skal betale for deres print og kopier (f.eks. på
uddannelsesinstitutioner), kan man med fordel anvende print/kopi-modulet.

 
 

Close [X]