Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, som først presser sig på, hvis man overvejer en BUANCO-løsning. Vi giver dig gerne svar på meget mere - bare ring!

FAQ

Kan vi bruge vores eksisterende firma-, studie- eller adgangskort som betalingsmiddel?

Ja, systemet er helt åbent, og vi har ikke noget krav om, at der skal anvendes et bestemt type kort.


Kan vi gøre vores kantine kontantfri?

Ja, systemet kan gøres helt kontantfrit, hvilket giver en besparelse på håndteringen af kontanter.


Kan vi bruge systemet uden, at der skal stå en medarbejder ved kasseterminalen?

Ja, systemet kan gøres 100% selvbetjent, så der frigives ressourcer til andre opgaver.


Vi har meget stor belastning på vores kantine, og oplever tit at folk må bruge en stor del af deres pause på at stå i kø. – Er BUANCOs kantinebetalingssystem hurtigt?

Ja, ekspeditionen tager 1-2 sekunder pr. kunde, når der anvendes ID-/adgangskort som betalingsmiddel.


Er det dyrt?

Nej, et standard BUANCO kantinebetalingssystem har typisk en ROI på to år.


Hvordan er sikkerheden for brugerne af systemet?

Ved køb fremkommer fornavn, efternavn og personbillede som verifikation på den, som ejer kortet. Dette øger sikkerheden.


Kan BUANCOs kantinebetalingssystem bruges sammen med vores vending-automater?

Ja, BUANCO samarbejder med førende firmaer indenfor vendingbranchen, hvilket betyder at jeres ID-/Adgangskort kan anvendes som betalingsmiddel både i kantinen og på jeres vending-automater.


Kan vi trække rapporter ud af systemet?

Ja, der kan trækkes en driftsrapport og blandt andet: dagens salg, brugersalg, timesalg, jobsalg og diverse andre rapporter.

 
 

Close [X]