Mødeforplejning

Du får uendeligt mange løsningsmuligheder med et BUANCO kantinebetalingssystem! Nogle af dem kan du se her, men vi vil gerne fortælle dig meget mere. Ring for et helt uforpligtende møde.

BUANCO Mødeforplejning

 

Behov
Virksomheden har et behov for at mødeforplejning, takeaway samt andre kantinebestillinger bliver samlet i et system

Køkkenerne har behov for, at kunne bestemme hvad der kan bestilles, samt sætte deadlines for bestilling af f.eks. morgenbrød. Eksempelvis kan man ikke bestille en kagemand til afdelingen med kun én times varsel

Virksomheden har behov for at få konteret mødeforplejning i virksomhedens økonomisystem. BUANCO har ofte allerede store dele af dette implementeret via ”BUANCO Jobsalg” samt ”BUANCO Økonomi-integration”

Virksomheden har behov for en automatisk opsplitning af ordrerne til tilhørende produktionsenhed hhv. varmt køkken / koldt køkken / bageri eller andet

Der er behov for, at de producerede varer nemt kan distribueres til de korrekte satellitkantiner

 

Produktbeskrivelse

Hvem bestiller i systemet:
Kunderne er de samme som i kantinen, så dem kender BUANCO-systemet allerede fra det almindelige kantinesystem
Satellitkantiner, der bestiller fra hovedkantinen / køkkenet

Hvordan bestiller man i systemet:
Det foregår 100 % via en internetbrowser
Kan man booke møderum:
Nej

Hvem producerer:
Produktionsenhederne er den måde, køkkenet er opdelt på: F.eks. bageri, koldt køkken, varmt køkken, delikatesse, direkte i kantinen (kaffe eller lignende)

Hvem pakker:
Der pakkes efter automatisk genererede distributionssedler

Hvem distribuerer:
Der distribueres efter automatisk genererede distributionssedler

Samling af mødeforplejning i kantinen:
De enkelte satellitkantiner pakker de enkelte ordrer ud fra de varer, de har fået leveret plus det, de selv skal klargøre – f.eks. kaffe og kildevand
En decentral kantine kan f.eks. få 200 rundstykker fra bageriet, der skal splittes op på mange mindre ordrer, hvortil de selv producerer kaffe og selv tilføjer smør og lign. til. 

Hvad skal man købe?

Software
Timeforbrug, kortlægning og implementering
Software-tilpasning
Software-licens og hotline serviceaftale

 

 

Løsninger

 

  • Hurtig og enkel betjening
  • Hurtig afvikling af kø – øget service for medarbejderne
  • Kontobaseret betalingssystem – bortkommer dit kort udstedes et nyt og det gamle spærres.
   Som du kender det fra Dankort
  • Ingen håndtering af kontanter ved kontantfrit betalingssystem. Undgår bankhåndtering etc.
  • Øget sikkerhed / undgår tyveri ved kontantfrit betalingssystem
  • Ved kontantfrit system undgår man kasseoptælling, kassedifferencer etc.
  • Mulighed for betjent og selvbetjent system
  • Ved selvbetjent system er der mulighed for at spare eller omrokere ressourcer fra kassefunktionen
  • Mulighed for integreret dankortløsning til systemet
  • Mulighed for at betale med eksisterende firmakort, adgangskort, studiekort etc.
  • Mulighed for at trække det eksakte forbrug i lønnen
  • Systemet giver mulighed for positivt cash flow, hvis der indbetales forud på konto
  • Brugervenligt system. Giver mere ro og mindre stress for personale og kunder
  • Kort kan integreres til betaling i automater
  • Mulighed for et elektronisk nemt og enkelt rekvisitionssalg, som frigiver arbejdstid
  • Et professionelt og moderne arbejdsredskab til en moderne virksomhed

 
 

Close [X]