Buanco Detail - Hjælp til brug af kassesystemet

ADMINSTRATIONSSYSTEMET

Hjælp til administrationsklient:

BUANCO Detail - Oprettelse af varer

BUANCO Detail - Oprettelse af periodesalgsrapport

BUANCO Detail - oprettelse af taravægt og vægtvarer

BUANCO Detail - Oprettelse af kontokunde

BUANCO Detail - Oprettelse af subsidie

BUANCO Detail - udskrivelse af Z-bon

BUANCO Detail - udsøgning af transaktioner på kontokunder

BUANCO Detail - Ind/udbetaling på kontokunde