BUANCO integration kan lige være den afgørende brik i dit puslespil. Ring og hør om alle mulighederne!

Integration

BUANCO-systemet integreres med en lang række af eksterne systemer med
forskellige formål


Import/vedligeholdelse af persondata – til/fra eksempelvis ERP-systemer, økonomisystemer, interne/eksterne lønsystemer, adgangskontrolsystemer, kommunale administrative systemer….

Import af persondata kan ske en enkelt gang i forbindelse med idriftsættelse, men det mest anvendte er, at persondata kontinuerligt vedligeholdes af en automatisk funktion i BUANCO-systemet, som sikrer at data altid er konsistente mellem systemerne. Systemet kan også levere persondata til eksterne systemer

Løntræk for virksomhedens ansatte

I forbindelse med salg i kantinesystemet, automatsalg og andet er det meget anvendt at salg registreres på en konto i BUANCO-systemet til senere løntræk. Løntrækket sker ved at salgsdata eksporteres til virksomhedens lønsystem, hvorefter kontoen i BUANCO-systemet udlignes. Det kan være til interne økonomisystemer i virksomheden eller til eksterne lønsystemer.

Eksport af omsætningstal til økonomisystemer

Totale omsætningstal, de enkelte salgstransaktioner med mere. Det kan også eksporteres til virksomhedens økonomisystem.

Kreditkortbetaling via terminal/web

Det er også muligt at afregne via kreditkort i kantinesystemet. Det kan være direkte afregning i forbindelse med salget via en fysisk kreditkortterminal, eller det kan være indirekte via indbetaling forud til en konto i kantinesystemet. Forud indbetaling til konto fra kreditkort kan foretages fra en fysisk terminal eller via webside. Til at håndtere kreditkortbetalinger samarbejder BUANCO med velkendte udbydere på markedet. Der sikrer en pålidelighed og tryghed for alle parter.

Automater

BUANCO-systemet kan integrere til eksisterende automater – eksempelvis kaffe-, slik- og sodavandsautomater for registrering af salget fra automaten i kantinesystemet.

Kopi/print


Systemet integrerer også til systemer, der håndterer adgangen til og betaling af kopi- og printjob på printere og kopimaskiner. Det kan være en løsning, hvor man køber et antal kopier/print på forhånd, eller det kan være en løsning med kredit, hvor der afregnes efterfølgende.

Eksterne AIA-anlæ

Adgangskontrolsystemet kan integre til et eksisterende AIA-anlæg for frakobling af alarmanlægget.

Alarmoverførsel kontrolcentral (AIA)

Systemet kan sende alarmbeskeder til kontrolcentraler.