Tænd POS

Start af kasseskift uden kontantbeholdning

Start af kasseskift med kontantbeholdning